Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2014

kusi
Jest chujowo. I niestabilnie.
Reposted bysmileandsorrownaturalgingerazazelshitsuripersona-non-grataSecret-ObsessiondormeurniebieskieoczydissapointedbutnotsuprisedsmokingtimeimpulsiveeavieeBloodEvepyotrusazazelshitsuripartyhardorgtfogive--me--lovethe-impossible-girlSaluteskaaryfikaacjaaduszyEllaEllaMyrszaapersona-non-gratainspirationsnyaakobanshegrungedeliriumstrangerthankindnesskieruneknatarciatacolatawysoko
kusi

Jesienne wieczory zmuszają nas do rozmyślania, wylewania łez, poczucia, że nikogo nie mamy.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viainyourheart inyourheart
kusi
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
kusi
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viapuremindx puremindx
kusi
było mi(nę)ło
— wcalenieszkoda

September 18 2014

kusi

Dzisiaj jest dzień na zapłakanie.

Zwinięta w kłębek, schowam się pod kołdrą i będę tęsknić. 

Głośno i rozpaczliwie.

Bo dużo jest we mnie żalu i samotności. Niewykorzystanej miłości po prostu.

— m
kusi
 To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaaynis aynis
kusi
0063 41a4 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt

September 17 2014

kusi
znajdź mnie w swoim sercu, potrzebuję twojej miłości..
— czy choć raz to dla Mnie zrobisz?
Reposted fromawakened awakened viadianthuss dianthuss
kusi
6565 fbde
Reposted frommartynkowa martynkowa viawielebna wielebna
kusi
Zauważyłem, że moja tęsknota za Tobą przybiera różne formy, zależnie od pozycji. Inaczej zupełnie tęsknię, chodząc lub stojąc, inaczej- siedząc, a jeszcze zupełnie inaczej, leżąc na strasznie pustym tapczanie…
— J.Przybora
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaanonimowa anonimowa
kusi
Play fullscreen
Say something I'm giving up on you..
And I  Will swollow my pride You're the one that I love  And I'm saying goodbye...
Say something.. I'm giving up.. On you...
Reposted fromonelastback onelastback viaallay allay

September 05 2014

kusi
Każdy dzień zaczynam i kończę tak samo.
Sprawdzając czy w skrzynce jest mail od Ciebie.
I cieszę się, że go nie ma.
Ale jutro znów sprawdzę...
Reposted byallay allay
kusi
Nie ma nic z wyjątkiem cierpienia i żalu, gdy myślimy o rzeczach i ludziach, których nie możemy mieć, o możliwościach, których nigdy nie zyskamy.
— Kelly Creagh – Kruk
Reposted fromallay allay viawooolf wooolf
kusi
kusi
Play fullscreen
zawsze...

September 03 2014

kusi
8208 b6b5
Reposted fromcasanovared casanovared viazapachsiana zapachsiana
kusi

- Znasz to uczucie?

- Jakie?

- Kiedy patrzysz na kogoś i wiesz, że on nie czuje tego co Ty?

3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viainaf inaf
kusi
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl